Tag Archives: ถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง

0

ถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง: ถุงมือแพทย์ชนิดไม่มีแป้งราคาถูก

ถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง: ถุงมือแพทย์ชนิดไม่มีแป้งราคาถูก

ถุงมือยางแพทย์ในปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วๆไป ทั้งใน ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมหนัก โดยทั่วไปถุงมือยางแพทย์จะใช้เพื่อป้องกันสารเคมี รวมทั้งเชื้อโรคมาสัมผัสกับมือ หรือผิวหนัง ถุงมือแพทย์หลักๆมีสองประเภทคือถุงมือยางชนิดไม่มีแป้ง และถุงมือยางชนิดมีแป้ง ปัญหาที่พบบ่อยของถุงมือแพทย์ชนิดมีแป้งคือ การแพ้แป้ง ซึ่งมักจะพบกับผู้ใช้ (ผู้สวมใส่)หลายๆราย ดังนัันถุงมือแพทย์ชนิดไม่มีแป้งจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม